نمایش یک نتیجه

کولر سانترفیوژی (کانالی-خرطومی) bently

کولر سانترفیوژی (کانالی-خرطومی) bently بواسطه کانال یا لوله های خرطومی هوا به تابلوبرق یا باکسهای صنعتی و دیتا سنترها نصب می شوند. به این ترتیب این امکان فراهم میگردد ،تا سیستم خنک کننده در فضای دورتر از دیتا سنتر یا تابلوبرق قرار گرفته و از طریق لوله های خرطومی به یکدیگر مرتبط و عملیات تهویه صورت میگیرد.PDF کولر تابلو برق خرطومی

سیرکولاسیون و گردش هوا مابین کولر و تابلوبرق توسط فن های سانتر فیوژی می باشد. و به این ترتیب با فوروارد بودن فن اواپراتور با توجه به خاصیت فن های با پره فوروارد به بهترین صورت وبا بیشترین پرتاب هوا عملیات تبادل هوا مابین تابلو و خنک کننده انجام میپذیرد.

دانلود کاتالوگ تنظیمات کنترلر راهنمای نصب ابعاد
DOWNLOAD SETTING INSTALLATION DIMENSION
کولر سانترفیوژی
دوستدار طبیعت ویدیو  تصاویر
ECO-FRIENDLY VIDEO PHOTOES
کمک نیاز دارید? با ما گفتگو کنید