بایگانی برچسب: تابلو برق چیست؟

تابلو برق چیست؟

تابلو برق چیست؟ یک محفظه برای نصب و سیم بندی تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی است که کلیدها و قطعات کنترلی و حفاظتی و لوازم نمایشگر (ولتاژ، جریان، فرکانس، توان، کسینوس فی و …) روی آن نصب می‌شوند. همچنین تابلوبرق جهت جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی به کاربرانِ تجهیزات و حفاظت تجهیزات در برابر عوامل محیطی استفاده می‌شوند.

تابلو برق عبارت است از فضايي که تجهيزات برقی در آن نصب می شوند.در تعريف تابلو لزومی ندارد آنرا حتمأ يک فضای بسته فلزی بدانيم بلکه فضای بسته فلزی، نوعی از تابلو محسوب می شود. مشکلات ناشی از نصب تجهيزات و خطرات ناشی از عوامل محيطی و پديده هايي مانند اتصال کوتاه که در تجهيزات الکتريکی روی می داد و در دسترس بودن تمام قسمتهای برقدار از سوی اپراتور، سازندگان را بر آن داشت تا ايمنی بيشتری را تامين کنند، از اين رو تابلو به شکل محفظه بسته طراحی شد تا تجهيزات داخل آن غير قابل دسترس باشند.

انواع تابلوبرق از نظر کاربرد

تابلوها را از نظر کاربردی که دارند، می‌توان در دو دسته تابلوهای کنترل و تابلوهای توزیع قرار داد. تابلوی کنترل، همان‌گونه که از نامش پیداست، با توجه به اهداف مورد نظر، سیستم را کنترل می‌کنند. این تابلوبرق هاا، با توجه به هدف تعیین شده، شامل تجهیزاتی هستند که پارامترهای مشخصی را پایش و فرامین کنترلی و حفاظتی مناسب را صادر و اجرا می‌کنند.

تابلوهای توزیع، برای تجمیع و توزیع برق مورد استفاده قرار می‌گیرند. تابلوها از نظر ساختمان به چند دسته ایستاده، دیواری، روی سکو، روکار و… تقسیم‌بندی می‌شوند. جنس این تابلوها، بسته به محل و نوع کاربرد، می‌تواند فلزی یا پلاستیکی باشد.

تابلوهای برق فشار ضعیف از نظر کاربرد

تابلوهای برق فشار ضعیف از نظر کاربرد را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد

  1. تابلوهای فرمان موتوری که جهت کنترل موتورهای سه فاز ساخته می‌شوند
  2. تابلوهای توزیع صنعتی که جهت توزیع جریان در یک واحد صنعتی استفاده می‌شوند
  3. تابلوهای بانک خازنی که جهت اصلاح ضریب توان یک کارگاه ساخته می‌شوند
  4. تابلوهای توزیع مسکونی که برای توزیع جریان در یک واحد مسکونی ساخته می‌شوند
  5. تابلوهای کنترل صنعتی یا تابلوهای PLC که جهت کنترل اتوماتیک فرایندهای صنعتی کاربرد دارند
  6. تابلوهای مارشالینگ که ارتباط بین تابلوهای برق و سیستم کنترل مرکزی (DCS) را فراهم می‌کنند
کمک نیاز دارید? با ما گفتگو کنید